То може да бъде интересно:

Изтезание

Не е ли достатъчно? Тук ще наемрите повече!